-Her koşulda dürüst olmak
 
-Alanımızda en iyi olmak için çalışmak
-Yenilikleri takip ederek hizmet vermek
-Müşterilerimizin işini kendi işimiz gibi sahiplenmek
-Müşterilerimizin güvenini sağlamak ve bu güveni sürdürebilmek için kesintisiz hizmet vermek.
- Evrensel ahlaki değerler (Fayda, Sırdaşlık, Tarafsızlık, Takım çalışması, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Sosyal sorumluluk, Değer yaratma, Üretme, ve Süreklilik, ...vb) konusunda tutarlı davranırız. 
- Rekabet gücümüzüm kaynağı çalışanlarımızdır. 
- Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde karşılıklı saygı ve güvene dayalı ortamlar oluştururuz. 
- Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımayız, çıkabilecek sorunlarda çözüm odaklı davranırız. 
- Oluşturduğumuz projeleri zamanında ve zorluklardan yılmadan birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla bitiririz.
- Sürdürülerilir ticari başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz. 
- Sorumluluk gerektiren bir konumda olan bizler, görevlerimizi yerine getirmede, sorunlara daima en yakın ilgi gösterir, özgür ve yaratıcı bir yaklaşım içinde inceler, pratik ve geçerli çözümler üretiriz. 
- Çevre ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz.